Čtení na 17. března 2012

Lidé jsou jen vánek, urození jsou jen lživé zdání. Na váze stoupají vzhůru, dohromady jsou lehčí než vánek.
Ž 62,10


Amen, pravím vám, kdo nepřijme Boží království jako dítě, jistě do něho nevejde.
Mk 10,15


Člověk vidí svůj skutečný stav jen tehdy, když se dívá na věčného Boha. V porovnání s ním jsme jen vánek a lživé zdání. Někoho by to zdeptalo a odradilo, je to však jen polovina příběhu. Na druhé straně je velký a věčný Bůh - on je tvým útočištěm, tvou spásou, oporou i slávou a je tím, kdo ti dává naději. A to staví celou situaci do jiné perspektivy. Vědomí, že náš Stvořitel od nás neočekává neomylnost, bezchybnost nebo dokonalost, nás osvobozuje. Můžeme se s dětinskou důvěrou spolehnout na jeho věrnost a zaslíbení. Můžeme počítat s jeho láskou a ochranou. Požehnaný člověk, který takto přijímá našeho Boha - jako dítě lpějící na slovech svého otce.

L 17,28-33 * Mk 12,35-37

Čtení na 17. března v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.