Pátek 17. března

Hospodine, ukaž mi svou cestu, budu žít podle tvé pravdy.
Ž 86,11


O něco dále uviděl jiné dva bratry, Jakuba Zebedeova a jeho bratra Jana, jak na lodi se svým otcem Zebedeem spravují sítě; a povolal je. Ihned opustili loď i svého otce a šli za ním.
Mt 4,21-22


Stále více a více lidí se dnes uchyluje k astrologii a horoskopům, k věštění a různým předpovědím budoucnosti. Chtějí znát, co je čeká, chtějí znát "pravdu". Ale ve skutečnosti je jim nalháváno to, co chtějí slyšet, a za krátkou dobu zjistí, že to byl jenom klam a vyhozené peníze. Pán Ježíš říká: "Já jsem ta cesta, pravda i život." Žít v pravdě znamená žít s Ježíšem. "Žijte v Kristu Ježíši, když jste ho přijali jako Pána. V něm zapusťte kořeny, na něm postavte základy" (Ko 2,6). Žít v pravdě znamená žít podle Božího slova, které je světlem pro náš život. Žít v pravdě znamená nechat se vést Duchem svatým. Naši budoucnost nám nesdělují hvězdy a horoskopy, ale Boží slovo. "Co oko nevidělo a ucho neslyšelo, co ani člověku na mysl nepřišlo, připravil Bůh těm, kdo ho milují" (1K 2,9).
Pane Ježíši, vyučuj nás své pravdě a dej, abychom ve tvém slově poznali pravdu o sobě.

2K 13,3-9 * L 19,1-10

Čtení na 17. března v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.