Středa 17. března

Ty jsi Bůh, který mne vidí!
Gn 16,13 (B21)


Avšak celník stál docela vzadu a neodvážil se ani oči k nebi pozdvihnout; bil se do prsou a říkal: „Bože, slituj se nade mnou hříšným.“
L 18,13


Bůh, který mne vidí. Který ví, kdo jsem a kam jdu. To, jak vidím sám sebe, bývá odlišné od toho, jak mne vidí Bůh. Proto jeho slovo může uzdravit. Odhalit a dát správný směr. Vrať se a pokoř se… Není to příjemné, poslechnout, ale víme, že jiná cesta k životu není. Bůh vidí nejenom moje chyby, ale také moje trápení a ponížení. Není oslněn úspěchem silnějších. Vidí bídu trpících. Když se potom vydávám podle jeho rady, poznávám, že ke mně hovořil Bůh sám. Nejsem jenom ten, kdo je viděn, ale sám mohu vidět. Boha, jeho péči o mě i jeho cestu, která vede k životu.
Pane, dej mi prosím pokorné srdce, které vidí tebe a které se ti poddává. Děkuji, že mne neopouštíš.

J 15,9–17 * L 21,5–19

Čtení na 17. března v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.