Čtení na 17. března 2015

Hospodinovy cesty jsou přímé, spravedliví budou po nich chodit, nevěrní však na nich upadnou.
Oz 14,10


Ne každý, kdo mi říká "Pane, Pane", vejde do království nebeského; ale ten, kdo činí vůli mého Otce v nebesích.
Mt 7,21


Poslední věta strhující prorocké knihy! Jak vypadají Hospodinovy přímé cesty, když ho věřící lidé zradí? Aniž by prorok zlehčoval vinu Božího lidu, Hospodinova přímá cesta znamená, že on zůstává věrný, i když lid je nevěrný. Není to tedy přímost ve smyslu "řeknu mu to přesně tak, jak si to o něm myslím", ale spíše ve smyslu "zachovám si přímý pohled do očí Bohu i lidem". Po Božích přímých cestách kráčí spravedliví i nevěrní - jedněm dobře slouží, druhým uškodí. Je to obraz následování Ježíše Krista - kdo se zrodil z Ducha, žije jako on, kdo však žije ze zdrojů hříšného lidství, nemá tu lehkost, svobodu ani moc Božích dětí a na Božích cestách selhává - výsledek je často patrný ještě dříve, než Bůh vynese poslední soud.
Spravedlivý Bože, kéž je pravdou, že žiji z moci tvého Ducha.

Jb 9,14-23.32-35 * Ř 11,1-10

Čtení na 17. března v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.