Neděle 17. března, pátá postní (Judica)

Řekl: "Jestliže opravdu budeš poslouchat Hospodina, svého Boha, dělat, co je v jeho očích správné, naslouchat jeho přikázáním a dbát na všechna jeho nařízení, nepostihnu tě žádnou nemocí, kterou jsem postihl Egypt. Neboť já jsem Hospodin, já tě uzdravuji."
Ex 15,26


Když žena viděla, že se to neutají, přišla chvějíc se, padla mu k nohám a přede všemi lidmi vypověděla, proč se ho dotkla a jak hned byla uzdravena. On jí řekl: "Dcero, tvá víra tě zachránila, jdi v pokoji."
L 8,47-48


Pro rány Boží, říká nejedna žena v některých z našich starších filmů. Rány Boží, původně deset ran egyptských, měly ve své době skutečně zdrcující dopad. I proto po nich zůstaly stopy nejen v biblické knize Exodus, ale i v mnoha písemných záznamech z dob starověkého Egypta. Ale ono ženské zvolání "pro rány Boží" se odvolává už k jinému příběhu. K příběhu toho, kdo "byl raněn po naše přestoupení a jehož jizvami jsme uzdraveni".
Pane, díky, že i my smíme s Tomášem vkládat své ruce do tvých ran a být uzdravováni. Amen.

Mk 10,35-45 * Žd 5,7-9 * J 11,47-53 * Ž 22,1-22

Čtení na 17. března v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.