Neděle 17. března, Reminiscere (Hospodine, pamatuj na svoje slitování! Ž 25,6)

Otec seznámí s tvou věrností své syny.
Iz 38,19


Ježíš však řekl: „Nechte děti a nebraňte jim jít ke mně, neboť takovým patří království nebeské.“
Mt 19,14


Taky se někdy trápíte, jak svým dětem předat víru? Jak to udělat, aby z nich vyrostli lidé plní víry, kráčející za Kristem? Jenže co když tohle vůbec není v naší kompetenci? Lze vůbec víru předat? Není lepší prostě žít autentický, tedy uvěřitelný vztah s Pánem? Domnívám se, že to nejsou příkazy a zákazy nebo nucená účast na bohoslužbách, co dětem umožní přijít ke Kristu. Je to, myslím, svědectví našeho života, které jim umožní zvolit si Boha, až je život k této volbě přivede. Nejlepší reklamou je přece osobní spokojenost. Vlastně se můžeme ptát, jakou my děláme Bohu reklamu. Svědčíme svým chováním dětem o Boží věrnosti, nebo je spíš odrazujeme (a vlastně jim tak bráníme přijít k Bohu)?
Pane, otevři mé srdce tvé radosti a pokoji, abych mohl být svým dětem svědectvím tvé lásky.

J 3,14-21 * Ř 5,1-11 * Ž 10

Čtení na 17. března v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.