Úterý 17. března

Jsou poučením i pro tvého služebníka, když na ně dbá, má odměn hojnou.
Ž 19,12


Cvič se ve zbožnosti.
1Tm 4,7


Co mi má být poučením? Podmět je zamlčen… Otvírám žaltář; chtějí tím Ochranovští dosíci právě tohoto: abychom vzdor (ještě) ranní rozespalosti sahali po Bibli? OK! Z četby žalmu vysvítá dvojí možnost, za co mám být vděčen: Úžeji jako odkaz na jednu – poslední – položku ze seznamu toho, zač žalmista Boha chválí, odkaz na Boží soudy či řády (v. 10b: hebr. mišpátím). Šířeji i za bázeň Boží (v. 10a), přikázání a ustanovení (v. 9), Zákon a svědectví (v. 8).
Nový zákon se (christologicky) soustředí ne na skutky, ale na zbožnost, vztah služebníka a Boha – dárce.
Díky, Pane, za všechno, co nám dáváš.

Jb 7,11–21 * Mk 12,1–12

Čtení na 17. března v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.