Čtvrtek 17. března

Nebuď mi vzdálen, blízko je soužení, na pomoc nikoho nemám!
Ž 22,12


Vaše srdce ať se nechvěje úzkostí! Věříte v Boha, věřte i ve mne.
J 14,1


Úzkost, moje bezmoc, je blízko. Tu mám s sebou, je kolem mě. A když ne přímo já, pak mnozí jiní - jejich volání a křik (nebo jen tiché utrpení a nouze) k nám doléhají z mnoha stran. Ale pomoci není. Kdo by zasáhl? Vždyť je to příliš složité nebo možná příliš soukromé nebo naopak příliš velké, přesahující snad všechny myslitelné prostředky pomoci. Možná to nikdo nevidí, nechce vidět. Možná se někdy cítím opuštěn já, možná moji blízcí, ale i vzdálení. Kolik je těch, kteří se souží a nemají nikoho na pomoc - v nemoci, chudobě, válkách. Ale toto nás žalmista učí: ne všechno to zamlčet, zatnout zuby a jít dál, nýbrž učí nás volat na tu jedinou správnou adresu: Bože můj, Bože můj, nebuď mi vzdálen, pospěš na pomoc!
Děkujeme za útěchu i naději pro všechny, vždyť mají, kam se obrátit o pomoc - k tobě, Bože a Otče náš.

Jr 15,15-21 * Mk 14,26-31

Čtení na 17. března v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.