Čtení na 14. května 2012

Poznáte, že je mezi vámi živý Bůh.
Joz 3,10 B21


Boží moc provázela svědectví apoštolů o vzkříšení Pána Ježíše a na všech spočívala veliká milost.
Sk 4,33


Při obsazování zaslíbené země povzbuzoval Jozue lid a ujišťoval jej, že živý Bůh je uprostřed něj, že půjde před ním a dá mu vítězství nad všemi jeho nepřáteli. Tady nejde jen o nějakou neosobní víru v Boží existenci s pouhou poslušností Božích přikázání, ale o vědomí Boží přítomnosti mezi námi a spolehnutí se na jeho péči o nás. U takové víry zakoušíme osobní zkušenost s jeho mocí i láskou, která proměňuje naše životy. Bůh není jen nějakou domněnkou, která člověku v těžké chvíli pomáhá, když se má na co upnout a díky tomu to nevzdat. Svědectví o živém Bohu je to, co svět potřebuje z našich úst slyšet a na našich životech vidět. K tomu se Bůh přiznává a potvrzuje to svou mocí.

1Kr 3,5-15 * 2Tm 1,13-18

Čtení na 14. května v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.