Čtení na 20. září 2012

Ze Sijónu, místa dokonalé krásy, zaskvěl se Bůh, přichází Bůh náš a nehodlá mlčet.
Ž 50,2-3


Ježíš byl v Jordánu od Jana pokřtěn. Vtom, jak vystupoval z vody, uviděl nebesa rozevřená a Ducha, který jako holubice sestupuje na něj. A z nebe se ozval hlas: "Ty jsi můj milovaný Syn, tebe jsem si vyvolil."
Mk 1,9-11


Ty jsi můj milovaný Syn, tebe jsem si vyvolil. Tak zněla slova nebeského Otce k Synu Ježíši Kristu těsně před tím, než začal veřejně zvěstovat Boží království. Ta slova však nejsou omezena jen na Pána Ježíše. Poselství, které on zvěstoval, a skutky, které prokazoval druhým, nesly toto poselství dál. Ke každém člověku, který měl nebo má co dělat s Pánem Ježíšem, zněl nebo zní tento Boží hlas. Milý příteli, i k tobě dnes zaznívá tento hlas, i ty jsi Boží syn či dcera, který/á je vyvolen/a a milován/a. Hodnotu svého života už nemusíš omezovat na to, co si o tobě myslí druzí. Smíš se radovat z toho, že tě Všemohoucí nazývá svým dítětem. V tomto duchu můžeš dnes pokojně vstoupit do nového dne.

L 10,38-42 * Jr 23,21-32

Čtení na 20. září v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.