Čtení na 29. listopadu 2012

Vždyť jsi mě zachránil od smrti, mé nohy od zvrtnutí, abych směl před Bohem stále chodit ve světle, mezi živými!
Ž 56,14 B21


Bůh je věrný: nedopustí, abyste byli podrobeni zkoušce, kterou byste nemohli vydržet.
1K 10,13


Život a smrt. V pohádkách jsou život a smrt zdánlivě jednoduše řešeny polibkem, živou vodou nebo zázračným slovem. A v každé má své místo hrdinský ochránce a zachránce slabých, chudých a samozřejmě princezen. Realita života je však jiná - střízlivější a někdy i bolavější, zvlášť v hraničních životních situacích. Tím víc překvapuje Boží slovo, které nabízí zvláštní ochranu, východisko z problémů a dokonce "záchranu ze smrti". Boží moc nezná žádné hranice. Dnes se podívej zpět a poděkuj Bohu za jeho ochranu a pomoc, a podívej se vpřed a spolehni se, že on bude s tebou, ochrání tě a dá ti východisko z náročných zkoušek. Neboť on je tentýž včera, dnes a bude až navěky.

Ko 4,2-6 * Iz 58,1-14

Čtení na 29. listopadu v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.