Čtení na 1. prosince 2012

Jónatan šel za Davidem a ve jménu Božím mu dodal odvahy.
1S 23,16


Navzájem se povzbuzujte a buďte jeden druhému oporou.
1Te 5,11


Povzbuzujme se! Taková je výzva dnešního textu a zdá se mi pro nás velice důležitá v době, kdy je na programu individualismus a očekává se, že každý se bude hlavně starat o sebe. Jako křesťané se máme navzájem sdílet s tím, co prožíváme - jaké radosti a jaké starosti -, a to má veliký význam pro naši křesťanskou víru, protože se můžeme od sebe navzájem učit a zkušenosti druhých nás mohou povzbudit. Osobní sdílení v menších skupinkách je obzvlášť vhodným prostorem k vzájemnému povzbuzování. Snažme se proto vyhledávat možnosti, jak se sdílet s druhými křesťany, a nebojme se povzbudit bratra či sestru na cestě víry.

Zj 21,10-14.21-27 * Iz 59,15b-21

Čtení na 1. prosince v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.