Úterý 5. února

O Hospodinově milosrdenství chci zpívat věčně, svými ústy v známost uvádět tvou věrnost po všechna pokolení.
Ž 89,2


Dobře všecko učinil. I hluchým dává sluch a němým řeč.
Mk 7,37b


Možná jste v životě zažili něco tak krásného, že jste si to nemohli a ani nechtěli nechat pro sebe. Mohlo to být narození dítěte, výhra vašeho oblíbeného týmu, nějaký hluboký Boží dotek nebo mnohé další situace. Žalmista si nechce nechat pro sebe to, co poznal o Hospodinu. Dobře ví, že jeho svědectví může v dobrém ovlivnit jeho okolí a další pokolení. Když pročítáme Starý zákon, udivuje nás, kolik prostoru je věnováno příběhům. Možná bychom čekali spíše systematické poučky, ale těch ve Starém zákoně moc není. Jeden z zdůvodů je zřejmě ten, že příběhy lidi přitahují . Zde jsme jako křesťané druhým lidem stále leccos dlužni. Konkrétněji - jsme jim dlužni svoje příběhy víry, kdy cílem není prosazovat sebe, ale to, co s námi Hospodin učinil. Naše svědectví se potom může stát cestou k poznání Krista pro druhé
Pane, dej mi novou odvahu hovořit o věcech, které jsi se mnou učinil. Amen.

Ex 7,1-13 * L 8,22-25

Čtení na 5. února v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.