Čtení na 5. února 2015

Smiluj se nade mnou, Bože, smiluj se nade mnou, k tobě se utíká moje duše.
Ž 57,2


Jestliže tedy vy, ač jste zlí, umíte svým dětem dávat dobré dary, čím spíše váš Otec v nebesích dá dobré těm, kdo ho prosí!
Mt 7,11


Prosba o odpuštění je základním prvkem všech vztahů. S prosbou o odpuštění přicházíme za samotným Bohem. On nás dobře zná. Ví, co prožíváme. Ví, jak nám někdy je. Zná naše touhy i myšlenky. On také ví, že jsme všichni zbloudili a všichni jsme se vydali svou vlastní cestou od Boha. Tato cesta je velice nebezpečná a na konci té cesty je místo věčného oddělení od Boha. Ale dokud jsme na zemi, je možnost záchrany. Pokání a prosba o odpuštění. Existuje cesta zpět. Pán Bůh stojí o to, abychom se vrátili. To je pro nás obrovským povzbuzením. Doslova utíkat k Hospodinu, protože on nás velice dobře zná. Každý den znovu a znovu smíme prosit o milost. Každý den znovu a znovu žijeme z Boží milosti. Jsme na Boží milosti stále závislí - a zůstaňme na ní závislí.
Pane, smiluj se nade mnou, každý den znovu a znovu.

1K 3,1-8 * Gn 21,1-21

Čtení na 5. února v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.