Neděle 5. února, poslední neděle po Zjevení Páně

Hospodin na lidi pohlíží z nebe, chce vidět, má-li kdo rozum, dotazuje-li se po Boží vůli.
Ž 14,2


Kéž rostete v milosti a v poznání našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista.
2P 3,18


Máš rozum? Tak se někdy ptají rodiče svých dětí, učitelé žáků, kazatelé svých oveček. I Hospodin se vlastně takto ptá. Dokonce se snaží zahlédnout někoho takového. Vyhlíží, jestli mezi lidmi spatří takového člověka. A věřím, že z každého rozumného má velkou radost. Jak se pozná, že máme opravdu rozum? Ne podle toho, že jsme schopni dosáhnout vysokoškolského diplomu, naučit se cizí jazyk nebo všemu rozumět. Spíše tak, že se budeme ptát, tedy dotazovat se na Boží vůli - a pak podle tohoto poznání budeme i jednat. Jen tak poznáváme více i Boha samotného - v poslušnosti Boha je vždy cesta dopředu. Tak jedná rozumný člověk!
Pane, ať i v tento den rozumně naplním tvou vůli!

Mt 17,1-9 * 2K 4,6-10 * Ž 16

Čtení na 5. února v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.