Úterý 5. února

Hospodin je zdeptanému nedobytným hradem, v dobách soužení je hradem nedobytným.
Ž 9,10


Což teprve Bůh! Nezjedná on právo svým vyvoleným, kteří k němu dnem i nocí volají, i když jim s pomocí prodlévá?
L 18,7


Od počátku dějin světa dochází mezi lidmi k různé nespravedlnosti a bezpráví. Někdy se postaví doslova bratr proti bratru. Ne vždy spravedlnost zjedná právní systém. Ne vždy se člověka zastanou jiní. Přesto nemáme brát právo do vlastních rukou. Máme být připraveni strpět i křivdu. Přesto si nemusíme zoufat. Bůh zaslíbil, že pokud mu budeme věrni, on se zastane svých dětí. Někdy připraví zázračné východisko, někdy dá sílu to snést, někdy dovolí, abychom sice ztratili pomíjivé, ale získali věčné. Dříve nebo později na této zemi přijdeme o vše. Nepřijdeme jedině o to, co svěříme do rukou Bohu. V Božích rukou je náš život bezpečný, z Ježíšovy ruky nás nikdo nevyrve.
Děkujeme tobě, Pane Bože, že ty jsi nade vším a nad každým, ty zjednáváš právo, ve tvých rukou je náš život v bezpečí.

Mt 8,28-34 * Ř 6,12-23

Čtení na 5. února v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.