Pátek 5. února

Ať je nyní nad vámi strach z Hospodina; konejte všechno bedlivě. U Hospodina, našeho Boha, neobstojí žádné bezpráví ani stranění osobám ani úplatkářství.
2Pa 19,7


Když potom seděl u stolu v domě, hle, mnoho celníků a jiných hříšníků stolovalo s Ježíšem a jeho učedníky.
Mt 9,10


Bezpráví, protekce, korupce... To, co říká Jóšafat judským soudcům, zní, jako bychom si dnes pustili rozhlasové nebo televizní zprávy - ovšem bez důrazu na Hospodina. Doba se mění, ale problémy zůstávají. Tam, kde není respekt vůči Hospodinu, tam mizí i elementární občanská slušnost. Mizí spravedlnost a právo, mění se náš vztah ke světu a k životu, k druhým lidem i k přírodě, deformuje se i náš vztah k sobě samým. Mnohokrát se to stalo v lidských dějinách, vlastně se to stává pořád.
Bůh nechce, abychom se před ním třásli strachem. Nemá potřebu nás špehovat, odposlouchávat a lustrovat. Nechce nás ponížit ani zostudit. Chce nám dát šanci. Kristus, který neměl zábrany stolovat s těmi, jichž se slušní lidé stranili, ten, který umíral mezi zločinci, nám ukazuje, že i svět, v němž žijeme, má šanci.
Pane Ježíši Kriste, tvůj kříž je ujištěním, že nikdy není nic ztraceno. Buď světlem v temnotách naší doby.

2Tm 3,10-17 * 2Tm 4,1-8

Čtení na 5. února v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.