Sobota 5. února

Blaze národu, jemuž je Hospodin Bohem, lidu, jejž si zvolil za dědictví.
Ž 33,12


Protože jste synové, poslal Bůh do našich srdcí Ducha svého Syna, Ducha volajícího Abba, Otče. A tak už nejsi otrok, nýbrž syn, a když syn, tedy z moci Boží i dědic.
Ga 4,6–7


Žalmista se nám trochu básnicky „rozšoupnul“, když spojil do jedné věty slova „Hospodin“, „zvolit“ a „dědictví“. Copak Stvořitel po někom dědí? Copak si dědictví někdo vybírá?
Ta slovní hříčka má však zdůraznit, jak drahý je Bohu jeho lid. Dědictví tu nepředstavuje nějakou obyčejnou realitu, třeba starosti s notářem, daněmi a příbuzenstvem. Dědictví je tu tak trochu jako ve starých detektivkách diamantový náhrdelník. Nebo pro dávného Izraelce půda, kde bude hospodařit. Něco velmi cenného, co má navíc nostalgický náboj své minulosti. A není to tak snad i pro Hospodina? Vzpomínky na společné zážitky, ano, i nějaké ty starosti s obhospodařováním, potenciál do budoucna, se kterým může pracovat. To všechno je pro něj lid Boží. I když mu patří celý svět, my jsme jeho zvláštní poklad.
Bože, díky, že nás uchováváš ve své pokladnici.

Nu 6,22–27 * Joz 24,16–28

Čtení na 5. února v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.