Středa 5. února

Hospodin vysvobodil mne, a protož písně mé zpívati budeme po všecky dny života našeho v domě Hospodinově.
Iz 38,20 (K)


Vyskočil na nohy, vzpřímil se a začal chodit. Vešel s nimi do chrámu, chodil, skákal radostí a chválil Boha.
Sk 3,8


Verš z 38. kapitoly knihy Izajáš nás uvádí do situace, kdy zbožného a náboženským reformám nakloněného judského krále Chizkijáše postihla smrtelná nemoc. Obrací se k Bohu v modlitbě a poetickými obrazy, sahajícími až do světa mytologie, líčí své utrpení, dovolává se Božího slitování – a Bůh k jeho slzám nezůstává lhostejný. Jak je nám panovník ve svém hořekování blízký! Prostřednictvím proroka Izajáše Hospodin dává najevo své rozhodnutí: Chizkijáš bude žít. Tento text, stejně jako všechny další biblické verše dokumentující zázračné průlomy Božího jednání do lidského dění, je pro nás všechny obrovskou vzpruhou, že Bůh odpoví „ano“ i na naše prosby.
Bože, děkujeme ti za tvé milosrdenství, když se k tobě obracíme s prosbami. Někdy je tvá odpověď zdánlivě v náš neprospěch a její skutečnou hloubku a smysl odhalíme později. Jindy můžeme tak jako Chizkijáš jásat hned. Víme, že tvé jednání je prozíravé, že vidíš dál než my, a tak jsou tvé odpovědi člověku vždy pomocí.

J 3,31–36 * 1K 6,1–11

Čtení na 5. února v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.