Čtení na 5. února 2012

V onen den budou pronárody vyhledávat kořen Jišajův, vztyčený jako korouhev národům, a místo jeho odpočinutí bude slavné.
Iz 11,10


Jestliže ty, planá oliva, jsi byl naroubován a bereš sílu z kořene ušlechtilé olivy, nevynášej se nad ty větve! Začneš-li se vynášet, vzpomeň si, že ty neneseš kořen, nýbrž kořen nese tebe!
Ř 11,17-18


Pane, nebeský Otče, ty znáš všecko. Znáš i náš vztah k lidu Staré smlouvy. Víme, že jsi jej před námi vyvolil, a přece jím často pohrdáme. Víme, že nám naši bratři a sestry předali slovo o tobě, a přece se nad ně povyšujeme. Víme, že se z nich narodil tvůj Syn, a přece na to rádi zapomínáme. Stydíme se za zlo, kterého se na nich křesťané dopustili, a přece ani my nejsme prosti nenávisti a pomluv, posměchu a pohrdání. Zbav nás samospravedlnosti, která jim vyčítá hříchy, kterých se sami dopouštíme. Zbav nás pokrytectví, které jim vyčítá nevděk a nevěru, kterými se i my vyznačujeme. Zastav nás, kteří je bez konce viníme, žalujeme a trestáme, ačkoli jsi nás nepovolal za soudce a katy svých bližních. Pane Ježíši Kriste, dej, ať již nejsme překážkou tvým bratřím na cestě k tobě. Dej nám, abychom tě spolu s nimi poznávali, spolu s nimi milovali, spolu s nimi následovali. Dej nám, abychom se spolu s nimi stali jedním lidem, pravými syny tvé smlouvy, tvého Zákona a tvého evangelia. Amen.

Mt 20,1-16a * 1K 9,24-27 * Ž 124

Čtení na 5. února v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.