Úterý 19. března

I v poušti, kde jsi viděl, jak tě Hospodin, tvůj Bůh, nesl, jako nosí muž svého syna, po celé cestě, kterou jste prošli, až jste došli k tomuto místu.
Dt 1,31


Také my jsme poznali lásku, kterou Bůh má k nám, a věříme v ni. Bůh je láska, a kdo zůstává v lásce, v Bohu zůstává a Bůh v něm.
1J 4,16


Byla to zvláštní etapa v historii izraelského lidu, když putovali pouští do zaslíbené země. Někdy přemýšlím o tom, jestli by vůbec opustili Egypt, kdyby věděli, co je čeká. Myslím, že by je mnohé věci mohly odradit a nikdy by neodešli. Je dobré, že vše, čím prošli, bylo před nimi "zakryto". Jinak by nepoznali, jak úžasný je jejich Bůh, že to s nimi myslí opravdu dobře. Jedna věc jim ale "zahalena" nebyla. To, že je Bůh povede, že bude s nimi, že má pro ně připraven lepší život než ten, který doposud poznali - Byly sice chvíle, kdy Izraelci pochybovali o tom, jestli to s nimi Bůh myslí dobře, jestli je má rád. Když se ale ohlédli zpět, za tím, co prožili, museli žasnout. Spolu s ohlédnutím totiž mohli poznat, že to s nimi Bůh opravdu myslel dobře. Že je nikdy neopustil, že je chránil a nesl na rukou.
Leckdy až s odstupem času, po ohlédnutí zpět, poznáváme, jak nás Bůh nesmírně miluje. Někdy tuto skutečnost ztrácíme ze zřetele.
Pane, dej, abychom ti vždy důvěřovali a nepochybovali o tvé nesmírné lásce k nám. Amen.

Jb 19,21-27 * L 22,24-30

Čtení na 19. března v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.