Středa 12. června

Haleluja. Chválu vzdávám Hospodinu celým srdcem, v kruhu přímých, v shromáždění.
Ž 111,1


Nechť ve vás přebývá slovo Kristovo v celém svém bohatství: se vší moudrostí se navzájem učte a napomínejte a s vděčností v srdci oslavujte Boha žalmy, chválami a zpěvem, jak vám dává Duch.
Ko 3,16


Bez chvály Boha není víra celistvá. Je jistě správné a dobré růst v Božím slovu, používat moudrost k napomínání sebe navzájem. Vyjádření díků však povzbuzuje jak toho, kdo chválí, tak i toho, komu se chvály dostává. Jen člověk upřímného srdce může zaplesat nad Boží láskou, může se ve svém nitru usmát a vřele zpívat. Člověk hanebný se neraduje nad dary našeho Pána. Společenství protkané Duchem svatým použije harfu, bubny, housle i ty nejmenší zvonečky k oslavě Stvořitele a jeho díla.
Chceme se společně s tebou radovat a jásat nad tvým dobrodiním. Chválí tě duše naše, Hospodine. Amen.

1S 1,1-11 * Sk 9,1-9

Čtení na 12. června v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.