Pondělí 10. června

Člověk uvažuje v srdci o své cestě, ale jeho kroky řídí Hospodin.
Př 16, 9


Pak si řekl: 'Tohle udělám: Zbořím stodoly, postavím větší a tam shromáždím všechno své obilí i ostatní zásoby a řeknu si: Teď máš velké zásoby na mnoho let; klidně si žij, jez, pij, buď veselé mysli.' Ale Bůh mu řekl: 'Blázne! Ještě této noci si vyžádají tvou duši, a čí bude to, co jsi nashromáždil?'
L 12, 18-20


Všichni jsme alespoň jednou slyšeli přísloví: "Člověk míní, Pán Bůh mění." Všichni se dnes a denně stáváme oběťmi nějakých zvratů, které nám v té nejméně vhodně chvílí zkříží plány. Jsou to právě ty momenty, na které se nepřipravíme a ony nás prostě potkají. Může se nám dokonce někdy zdát, že proti běhu událostí prostě nic nezmůžeme. Pro křesťana to však také znamená, že se může cele odevzdat do Božích rukou. Můžeme mít jistotu a naději, že ať nás potká cokoli, a mnohdy to nebude příjemné, je s námi vždy Bůh Otec, kterému to není lhostejné.
Bože, prosíme tě, dávej moudrost pro naše rozhodnutí, která nejsou leckdy konečná, a pevnou jistotu, že ty jsi nad námi a s námi ve všech momentech našeho bytí. Amen.

Př 9,1-10 * Sk 8,4-25

Čtení na 10. června v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.