Středa 2. října

Kdo pohrdá svým druhem, hřeší, kdežto blaze tomu, kdo se slitovává nad utištěnými.
Př 14,21


Buďte milosrdní, jako je milosrdný váš Otec.
L 6,36


Nejméně pohrdá ten, kdo by měl největší důvod, totiž Bůh. Všichni, ale opravdu všichni, jsou slabší než on, omezení svou přirozeností, chybující a ve srovnání s ním morálně na velmi nízké úrovni. Dokonce i andělé, o lidech raději ani nemluvit. A přesto, on nepohrdá. Někdy se zlobí, často vyčítá a je zklamán, někdy je mu z nás velmi smutno. A stále znovu se slitovává a odpouští. Nedívá se ani na největší hříšníky s tou odpornou přezíravostí, ve které si my lidé tak často libujeme. Že bychom si tím hojili své pocity méněcennosti?
Ve skutečnosti platí, že pohrdáním v sobě člověk zapírá Boží obraz. Je mnoho lidí, kteří jsou v něčem horší či slabší než já. Ale i mezi stvořenými bytostmi jsou mnohé, které se na mě mohou dívat svrchu. A tady nastupuje zlaté pravidlo: Nečiň jiným, čemu bys nechtěl být sám vystaven. Nenadrob si ostudu o Posledním dnu, před všemi anděly a vyvolenými.
Děkuji ti, Pane, za tvou něhu a trpělivost! Kéž jsem jako ty! Amen.

Mt 18,10-14 * Žd 10,1-18

Čtení na 2. října v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.