Středa 2. října

O všem tom zlém, co Jóba potkalo, se doslechli jeho tři přátelé a přišli každý ze svého místa. Seděli potom spolu s ním na zemi po sedm dní a nocí a slova k němu žádný nepromluvil, neboť viděli, že jeho bolest je nesmírná.
Jb 2,11.13


Ať se děje cokoliv, láska vydrží.
1K 13,7


Pěkně se to teoretizuje o příčinách a smyslu utrpení, když se to zrovna netýká nás nebo našich blízkých. Jóbovým přátelům se často vytýká, že byli k Jóbovi nespravedliví, když ho podezírali, že si své utrpení zavinil sám, protože Bůh je samozřejmě nejen dobrý a mocný, ale také dokonale spravedlivý. Tady na počátku ale udělali to nejlepší, co mohli udělat: Když nás bolest našich bližních ochromí, když nechápeme, proč se jim to stalo, a docházejí nám slova, ale milujeme je a soucítíme s nimi, to nejlepší, co pro ně můžeme udělat, je prostě s nimi být, mlčet s nimi či s nimi plakat a hned je neokřikovat, když začnou naříkat jako Jób. Jinak se může stát, že se budou cítit opuštěni nejen Bohem, ale i svými blízkými.
Pane, nauč nás plakat s plačícími.

Mt 18,10-14 * Mt 20,1-16

Čtení na 2. října v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.