Úterý 2. října

Kdypak někdo najde svého nepřítele a nechá ho odejít v dobrém? Kéž tě Hospodin odmění dobrým za to, cos mi dnes učinil!
1S 24,20


Dohodni se se svým protivníkem včas, dokud jsi s ním na cestě k soudu.
Mt 5,25


Žijeme v tvrdém světě, ve kterém se setkáváme také s lidmi, kteří to s námi nemyslí dobře. David se Saulovi odměnil za zlé dobrým. Jak to, že to David mohl učinit? Věděl, že Saul je Hospodinův pomazaný, že ten, kdo věří v Hospodina, má odplácet zlo dobrem, jakkoli se to někdy příčí lidské logice. Může vzniknout otázka, jaký to má smysl a zda se to vůbec vyplatí. V Davidově případě se to vyplatilo. Později se stal králem nad Izraelem a splnil přísahu, že nevyhubí Saulovo potomstvo, což bylo něco mimořádného. Když odpovíme na zlo zlem, nic nového se nestane, jen ukujeme další článek zla. Tak to ve světě chodí, mohli bychom uvádět mnoho příkladů. Ale když odpovíme na zlo dobrem, nemáme sice jistotu, ale máme přece jen naději, že se ten, kdo proti nám zamýšlel zlé, zastydí. Je naděje, že ho přivedeme k lítosti.
Kriste, dávej nám, prosím, sílu přemáhat zlo dobrem.

Mk 3,31–35 * Ga 3,19–29

Čtení na 2. října v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.