Pondělí 2. října

Já, Hospodin, jsem tě povolal ve spravedlnosti a uchopil tě za ruku; budu tě opatrovat.
Iz 42,6


Ježíš k nim opět promluvil a řekl: "Já jsem světlo světa; kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života."
J 8,12


Uchopení za ruku člověk opravdu někdy potřebuje. Nejen jako malé dítě. Uchopení za ruku potřeboval učedník Petr, když po moři kráčel za Ježíšem. Uchopení za ruku potřebují mnozí uživatelé sociálních služeb v Diakonii, protože sami vůbec nezvládají kráčet životem. Uchopit a držet za ruku někdy potřebují trpící v nemocnici. Za ruku uchopuje sám Bůh svého vyvoleného služebníka, kterého si povolává. Hospodin svého služebníka uchopí za ruku, bude ho opatrovat a učiní ho světlem pro mnohé. Není však možné nechat se vést za ruku do nekonečna. Pokaždé, když sám Bůh někoho osloví a povolá, dává mu nějaký úkol a chce skrze něho svítit dalším lidem. Ve kterých oblastech potřebujeme být vedeni a kde máme svítit jako příklad jiným lidem?
Nebeský Pane, děkuji ti, že jsi i mě uchopil a uchopuješ za ruku a opatruješ mě. Ať činím podobně potřebným lidem kolem sebe.

Ř 6,18-23 * L 14,7-14

Čtení na 2. října v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.