Čtení na 2. října 2011

Na soudu opět zavládne spravedlnost, půjdou za ní všichni, kteří mají přímé srdce.
Ž 94,15


Vždyť lidským hněvem spravedlnost Boží neprosadíš.
Jk 1,20


Modlitba upřímného srdce bude vyslyšena. Bůh na naši víru odpovídá. Přímluvy za blízké a známé, kteří to potřebují, jsou každodenní součástí křesťanova života. Kolikrát se navzájem povzbuzujeme příslibem modlitby? Někdy by však bylo pro lidi povzbuzením, kdybychom jim dali vědět, jak jsme se za ně v reálném čase modlili. Pověz, zavolej nebo napiš tomu, kdo potřebuje tvou přímluvu, jak ses za něj modlil. Tím mu dáš najevo, že v sílu modlitby skutečně věříš, chápeš jeho potřeby a zajímáš se o něj. A potom v přímluvách pokračuj. I tvoje víra se posílí, když ti tvoji přátelé řeknou, jak s nimi Bůh jednal v oblastech, za které ses přimlouval. Někdy stačí udělat něco velice jednoduchého, co posune náš modlitební život do nové dimenze. Hledejme nové způsoby modlitby tak, abychom byli v našem křesťanském modlitebním životě horlivější a účinnější.

Mt 6,25-34 * 1Pt 5,5c-11 * Ž 104

Čtení na 2. října v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.