Pátek 2. října

Viděl jsem jeho cesty; vyléčím jej však a povedu, vrátím potěšení jemu a těm, kdo s ním truchlí.
Iz 57,18


Ježíš to uslyšel a řekl jim: „Lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní. Nepřišel jsem pozvat spravedlivé, ale hříšníky.“
Mk 2,17


Není to úžasná zpráva, že Hospodin nám přichází na pomoc, když jsme se od něj odklonili, a že nás chce vyléčit a potěšit? Krásně to vyjádřil prorok Ozeáš, když tlumočil Hospodinova slova: „Mé vlastní srdce se proti mně vzepřelo, jsem pohnut hlubokou lítostí, nedám průchod svému planoucímu hněvu“ (Oz 11,8c–9a). A Ježíš přišel pozvat hříšníky, hledat ztracené ovce a přivádět je zpět do ovčince. A říká nám, že ne my jsme vyvolili jeho, ale on vyvolil nás (J 15,16). Jak neděkovat!
Pane, děkujeme, že nás provázíš na všech našich cestách, že hledáš ztracené ovce a marnotratné syny a dcery a přivádíš je zpět k sobě.

Sk 27,16–25 * 2K 12,11–21

Čtení na 2. října v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.