Čtení na 2. října 2015

O tvém jménu budu vyprávět svým bratřím.
Ž 22,23


A jak mohou uvěřit v toho, o kom neslyšeli? A jak mohou uslyšet, není-li tu nikdo, kdo by ho zvěstoval?
Ř 10,14


Každý den slýcháme o bleskovém rozvoji komunikačních technologií, tablety se dostávají do škol, Facebook slaví nové registrace. Komunikuje se, ale velice málo se vypráví, sdílí a svědčí osobně, na vlastní kůži, tváří v tvář. O Hospodinu, dárci našeho života, se však nedá svědčit bez osobního nasazení a viditelného a v rodině či partě přátel prožívaného společenství.
Bůh se nám zjevuje jako osobní, ve vztahu k člověku, s nímž má zřejmý záměr. Sestupuje do lidské bídy a vnáší do ní plody naděje. Člověk má přece chodit s Bohem reálně, a nikoliv pouze virtuálně. Stejným způsobem má svou zkušenost s Bohem sdílet s ostatními bratry a sestrami.
Všemohoucí Bože, děkujeme za víru, naději a lásku. Kéž se neskrýváme pod závoji a za oponami virtuálních přezdívek, ale dosvědčujeme tvé jméno s odhalenou tváří.

Mt 26,51-54 * Mt 21,28-32

Čtení na 2. října v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.