Pátek 29. listopadu

Důvěřuj Hospodinu celým srdcem, na svoji rozumnost nespoléhej. Poznávej ho na všech svých cestách, on sám napřímí tvé stezky.
Př 3,5-6


Nespoléhejte na svou vlastní chytrost.
Ř 12,16b


Co všechno je lidstvo schopno vymyslet, vytvořit, postavit. Úžasné vynálezy, umělecká díla, stavby. A přesto moudré přísloví praví, abychom se nespoléhali jen na svou rozumnost. Ta má své hranice. Někdy totiž potřebujeme slyšet hlas toho, jehož moudrosti se žádná lidská nevyrovná. Slyšet slovo, které v našich životech rozsvítí světlo odpuštění a lásky. Slovo, které před námi otevře nové výhledy a průzory k nadějné budoucnosti. Proto se nemáme upínat jen sami k sobě a svým výtvorům.
Důvěřuj Hospodinu celým srdcem. To znamená: Jemu věř plně a cele. Na něj se spoléhej víc než na druhé a víc než na sebe. Jeho měj jako svého nejbližšího průvodce, ať jdeš kamkoli. Tak jej nejlépe poznáš. Buď si jist, že on tě v životě nezavede na cestu vedoucí do prázdna. Naopak. On přivádí na cestu, která směřuje k cíli, ke spáse, k radosti v Božím království. Někdy jsou ty naše životní cesty dost hrbolaté a křivé. Ale věř, že Bůh se jejich křivostí nedá odradit a že je sám usilovně narovnává.
Hospodine, prosíme, provázej nás na našicH cestách a daruj nám pokoru, abychom si tebou rádi dali určit směr. Amen.

Mt 27,50-54 * 2Te 2,13-3,5

Čtení na 29. listopadu v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.