Neděle 1. prosince, první adventní

Každý přinese, co může dát, podle požehnání Hospodina, tvého Boha, které ti udělil.
Dt 16,17


Nezapomínejme také na dobročinnost a štědrost, takové oběti se Bohu líbí.
Žd 13,16


První adventní nedělí vstupujeme do období příprav na vánoční svátky. Dnešní verš s nimi už trochu souvisí. Je o darech. Každý Izraelec se měl alespoň třikrát ročně objevit před tváří Hospodinovou: při slavení hodu beránka, svátku týdnů a svátku stánků. A neměl přijít s prázdnou. Měl s sebou přinést něco z toho, co mu Bůh nadělil. Malým dárkem ze svého stáda, obilí, vína či ovoce měl poděkovat Bohu za jeho velké dary: za to, že vyvedl svůj lid z egyptského otroctví a že jej každý den sytí a zachovává.
Jsme na tom podobně jako Izraelci. Kdysi jsme byli otroci, spoutaní svými závislostmi, vinami, ztrátami a strachem. Ale Bůh nás osvobodil a otevřel před námi nový prostor k životu v Kristově společenství. Po celý rok nám také žehná v oblasti našich hmotných statků. S vděčností přinášejme Bohu alespoň střípky z toho, co nám daroval: z lásky, odpuštění, z věcí potřebných k životu. V kostele i za jeho zdmi. Nešetřeme si to jen na Štědrý večer. Takové "malé Vánoce" můžeme slavit každý den.
Dobrý Bože, prosíme, uč naše uši trpělivě naslouchat, ústa laskavě hovořit a ruce štědře dávat. Amen.

Mt 21,1-9 * Ř 13,8-12(13.14) * Žd 10,(19-22)23-25 * Ž 24

Čtení na 1. prosince v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.