Čtení na 25. ledna 2015

Střezte se, aby se vaše srdce nedalo zlákat, takže byste se odchýlili, sloužili jiným bohům a klaněli se jim.
Dt 11,16


Neukládejte si poklady na zemi, kde je ničí mol a rez a kde je zloději vykopávají a kradou. Ukládejte si poklady v nebi, kde je neničí mol ani rez a kde je zloději nevykopávají a nekradou. Neboť kde je tvůj poklad, tam bude i tvé srdce.
Mt 6,19-21


Nejvzácnější poklad, který nám předali naši rodiče nebo který jsme získali z dědictví předků, je naše křesťanská víra. Žít vírou znamená snažit se o bytí s Bohem. Skrze pisatele Starého i Nového zákona nám Hospodin ukazuje, jak tuto víru žít, aby náš život byl naplněný. Dnešní text zdůrazňuje, jak je důležité chránit své srdce, abychom vzácný vztah k Bohu neponičili.
Hospodin ví, jak lidské srdce dokáže být nestálé a křehké. Jak je snadné se odchýlit od jeho stezek a propadnout službě jiným bohům - ať už je to kariéra, chtíč, jakákoli závislost či zloba.
Proto tě, Hospodine, prosíme, zachovej naše srdce věrná tvému slovu, pomoz nám setrvávat na tvých stezkách a zakoušet milost pramenící ze společenství s tebou.

Mt 17,1-9 * 2K 4,6-10 * Ž 63

Čtení na 25. ledna v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.