Středa 25. ledna

Blaze národu, jemuž je Hospodin Bohem, lidu, jejž si zvolil za dědictví.
Ž 33,12


Budete děkovat Otci, který vás připravil k účasti na dědictví svatých ve světle.
Ko 1,12


Máme se snad bát, jestli patříme k národu vyvolených? Je snad Hospodin vybíravý, že si zvolí: "Ten ano, ten už ne"? Nikoli. S národem musíme obzvlášť dnes a obzvlášť v naší kotlině opatrně. Výrok "Blaze národu, jemuž je Hospodin Bohem" čtu: Blaze lidem, kteří nestavějí na své vlastní slávě, kteří nejsou sami sobě středem, počátkem i koncem všeho. Blaze lidem, kteří se k Hospodinu obracejí jako ke svému původci a zdroji, blaze lidem, kteří se s pokorou a otevřeností obracejí k tomu, který nás přesahuje. Blaze lidem, kteří se nevyvyšují nad druhé, kteří nežijí na úkor jiných. Blaze lidem, kterým nejde o jejich vlastní prospěch. Ty si Bůh zvolil za své dědictví, protože v takovém lidu je budoucnost.
Hospodine, Bože, děkujeme, že se přiznáváš k těm, kteří jdou cestou spravedlnosti a práva, milosrdenství a lásky.

Rt 1,1-8(9-15)16-19a(19b-21) * L 7,1-10

Čtení na 25. ledna v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.