Pondělí 25. ledna

Ale s tebou neskončím docela. Potrestám tě ovšem podle práva, bez trestu tě neponechám.
Jr 30,11


Pokořte se tedy pod mocnou ruku Boží, aby vás povýšil v ustanovený čas.
1P 5,6


Pro dnešek velmi drsné verše! To abychom nezapomínali, že Bůh je nejen milosrdný, ale i spravedlivý a že každý hřích má svůj následek. Bůh ale nikdy netrestá přes míru, netrestá v afektu a jeho trest není pomstou, ale ponaučením pro příště. A když se s pokorou přiznáme, vezme náš trest na sebe. Ten verš z proroka Jeremjáše (Jr 30,11), ze kterého tu máme jen druhou půli, totiž začíná: „Já budu s tebou, je výrok Hospodinův, a zachráním tě.“
Pane, děkujeme ti, že nám odpouštíš náš trest a bereš ho v Pánu Ježíši na sebe, když v pokoře a s lítostí vyznáme své hříchy.

Sk 16,9–15 * L 6,36–42

Čtení na 25. ledna v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.