Pátek 25. ledna

Bože, tvá cesta je svatá.
Ž 77,14a


Jak nesmírná je hloubka Božího bohatství, jeho moudrosti i vědění! Jak nevyzpytatelné jsou jeho soudy a nevystopovatelné jeho cesty!
Ř 11,33


Autor žalmu se nachází ve stísněné situaci. Je skleslý na duchu, a to dost možná i díky svému hříchu. Rozhodně má dojem, že Hospodin je daleko. V této situaci vyhlíží Boží přízeň a projevy milosrdenství. Připomíná si Boží činy v minulosti. Ve svém rozjímání o nich dochází k tomu, že Boží cesta, tedy vše to, co Hospodin koná, je svaté. Boží jednání je svaté v tom, že postihuje všechny souvislosti. I proto bývá jiné, než my bychom si představovali. Zároveň je navýsost dobré. Někdy je zjevné, jindy je skryté - "Tvá cesta šla mořem, množstvím vod tvá stezka, aniž bylo znát tvé stopy" (Ž 77,20). Zvláště skrytost Božího jednání pro nás bývá problémem. Někdy vede k pokání, jindy vede k jejímu přijetí v pokorné důvěře a naději.
Pane Bože, děkuji za to, že tvé cesty vedou k cíli, jímž je naše společné dobro. Uč mne správně číst a přijímat tvou skrytost i zjevnost. Amen.

J 8,12-20 * L 6,47-49

Čtení na 25. ledna v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.