Čtení na 26. ledna 2015

Kdo by se tě nebál, Králi pronárodů? Úcta patří jenom tobě!
Jr 10,7


Boha je třeba víc poslouchat než lidi.
Sk 5,29


Starozákonní Bůh je Bohem trestajícím, který svůj lid učí žít správně pomocí požehnání a trestů. Novozákonní Bůh je Bůh milující, který svůj lid vykupuje krví svého jediného Syna a dává tak všem lidem možnost k záchraně. Stále však je to tentýž Bůh, který je svrchovaným vládcem světa, Tvůrcem všeho, co jest, a zároveň také naším milujícím Otcem. Je třeba mít vůči němu úctu a žít v souladu s ním, protože v opačném případě bychom tím škodili jedině sobě.
Téměř každý člověk má tendence prosazovat svoji vůli. Dělat, co se mu zachce. Být svobodný, nenést zodpovědnost. Když se ale vzdáme své vůle a budeme trpělivě hledat jeho vůli, budeme tiše naslouchat jeho hlasu a pak podle toho konat, bude náš život mnohem jednodušší a šťastnější. Tehdy budeme vědět, že naše konání má i vyšší smysl. Budeme si vědomi, že děláme radost svému Tvůrci a zároveň šíříme dobro mezi lidmi.
Hospodine, buď vůle tvá...

2K 3,9-18 * Gn 14,17-24

Čtení na 26. ledna v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.