Neděle 12. června, 3. neděle po Trojici

Nauč mě plnit tvou vůli, vždyť jsi můj Bůh. Kéž mě tvůj dobrotivý duch vede po rovné zemi!
Ž 143,10


Žijte v Kristu Ježíši, když jste ho přijali jako Pána. V něm zapusťte kořeny, na něm postavte základy, pevně se držte víry.
Ko 2,6-7


Povaha, pudy, výchova, lenost, únava. Potřebuji pomoci sám se sebou. Vím, že záleží na mně, jakou práci si dám s četbou třeba Ježíšova Kázání na hoře a se životem podle něj. Ale zároveň potřebuji, aby si Pán Bůh dal práci se mnou, slyšel moji modlitbu, otočil oči, dal sílu, chvílemi mě "kopal do zadku". Potřebuji pomoc, abych životem neplul jen podle své nálady, potřebuji pomoci poodhalit, k čemu tu jsem.
Tápu ve znalosti Boží vůle, ale někdy mi ještě víc chybí chuť k životu v souladu s ní.
Snad zvládnu chvílemi jít i do kopce, byť se zpotím. Prosím jen Pána Boha, aby na mě nenaložil víc, než unesu (1K 10,13). Aby mě ušetřil konfrontací se Zlým či se zlem, které bych neustál (Mt 6,13).
Vím, že mám v Ježíši průvodce, ale často bývám neukázněným účastníkem výpravy, ovcí ztracenou. Prosím, aby nade mnou nezlomil hůl.
Bože, ráda bych šla cestou rovnou, bez zakopávání o hrboly. Říkáš, že ta možnost tu je? Že mám jít s Kristem? Chci se to naučit. Prosím, pomoz mi v tom.

L 15,1-3.11b-32 * 1Tm 1,12-17 * Ž 106,1-23

Čtení na 12. června v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.