Sobota 12. června

Pýcha předchází pád, domýšlivost klopýtnutí.
Př 16,18


Jak to, že vidíš třísku v oku svého bratra, ale trámu ve vlastním oku si nevšímáš?
L 6,41 (B21)


Billy Graham ve své knize Sedm smrtelných hříchů píše: „Pýcha je ten hřích, který způsobil, že Lucifer, ďábel, padl. A zde je vlastní původ hříchu vůbec.“ Pýcha je něco, s čím musíme bojovat celý život. Luther řekl, že musíme každý den topit své já v krvi Pána Ježíše. K tomu dodává, že naše já umí dobře plavat pod vodou. Pýcha je Pánu Bohu odporná, pýcha často brání lidem přijmout z Kristových rukou spasení jen tak, bez zásluh. Pýcha deformuje duchovní optiku, takže nevidím trám ve svém oku, ale třísku v oku svého bratra ano. Pýcha může mít mnoho podob: existuje pýcha duchovní, rozumová, vlastnická, společenská a podobně. Nejodpornější je pýcha duchovní. „Bůh se staví proti pyšným, ale pokorným dává milost“ (Jk 4,6).
Pane Ježíši, odejmi z mého srdce jakoukoliv pýchu, učiň mne pokorným, jako jsi byl zde na zemi ty.

Jon 1,1–16 * Sk 8,26–40

Čtení na 12. června v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.