Čtení na 12. června 2012

Hospodin Bůh zavolal na člověka: "Kde jsi?" On odpověděl: "Uslyšel jsem v zahradě tvůj hlas a bál jsem se. A protože jsem nahý, ukryl jsem se."
Gn 3,9.10


Ježíš řekl: Nepřišel jsem pozvat spravedlivé, ale hříšníky.
Mk 2,17


Když se někdo snaží skrýt před Bohem, bývá to ze stejného důvodu, jaký k tomu měli první lidé. Tím důvodem je nahota hříchu. Nahota, kterou se člověk sice může snažit zakrývat různými výmluvami, obviňováním Boha a druhých lidí, ale vždycky to bude marné. A nejen to. Důsledkem je vždy postupný rozklad. Když se nás tedy Pán musí ptát, kde jsme, je to pokaždé proto, že nejsme tam, kde být máme. Ale je to především také důsledek toho, že nežijeme v souladu se svou novou identitou - že nežijeme jako lidé, kteří jsou stvořeni k životu ve spravedlnosti a svatosti pravdy. Všichni si však smíme být jisti tím, že když se nás Pán ptá, kde jsme, neptá se nás proto, aby nás odsoudil, ale zachránil. Ptá se nás proto, abychom tu ve všem mohli být s ním a pro něj. Pokud tedy dnes ve svém srdci uslyšíš tuto Pánovu otázku, odlož všechny své výmluvy, všechno své ospravedlňování a poslechni ho. Prvním lidem nabídl kožené suknice - jejich provinění přikryl krví obětního zvířete. Tobě však nabízí mnohem víc. Prosím, neváhej a odpověz Božímu Beránkovi s vděčností a láskou, vždyť přece víš, kde je tvé místo!

Jr 36,1-6(7-9)10.21-24.27-31 * 1K 15,35-49

Čtení na 12. června v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.