Pátek 12. června

Ty mě, Hospodine, znáš a vidíš mě, zkoušíš mé srdce, je s tebou.
Jr 12,3


Jako si Otec zamiloval mne, tak jsem si já zamiloval vás. Zůstaňte v mé lásce.
J 15,9


Prorok Jeremjáš říká Hospodinu: „Já se s tebou sice hádám, jelikož nechápu, proč nepotrestáš hned aspoň ty svévolníky, co mi ukládali o život, ale jsem při tom stále na tvé straně.“ V odpověď slyší: „Chtít mne pochopit lidskou spravedlností je jako nutit lidské tělo, aby závodilo s koňmi.“ Myslím, že Hospodinu stačí Jeremjášovo pevné rozhodnutí být s ním. Pán Ježíš také nedává učedníkům scénář příchodu Božího království, když jsou zmateni a vyděšeni jeho ohlášeným odchodem. Dává jim však ujištění, že je miluje a že mohou zůstat ve vztahu lásky s ním. A k tomu stačí jen zachovávat to, co si on, milovaný Pán, vždycky přál, když byl s nimi. Ani my nemusíme znát veškerou Boží strategii a vyřešit, proč se zlí mají dobře. Můžeme přijmout Boží lásku na základě darů, jichž se dostalo nám, a opětovat ji svou láskou. To stačí k Boží oslavě, k prospěchu bližních i k naší spáse.
Náš Pane, ukazuj nám stále, že to nejdůležitější je prosté – mít tě rádi, protože ty sis zamiloval nás. Mít tě rádi i navzdory tomu, že ti ve všem zcela nerozumíme.

2P 1,16–21 * 1Kr 1,28–53

Čtení na 12. června v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.