Čtení na 12. června 2011

Z něho se raduje naše srdce, my doufáme v jeho svaté jméno.
Ž 33,21


Stále se radujte, v modlitbách neustávejte.
1Te 5,16-17


Jistoty, na které lidé spoléhají, selhávají. To lidem přináší mnohá zklamání. Nevím, co by dnes mohlo přinést zklamání tobě. Vyznání žalmisty nám však připomíná, kde můžeme mít, i uprostřed hroutících se jistot světa, uprostřed všech těch nenadálých a nepříjemných životních situací, zdroj trvalé radosti. V blízkosti Boha. Pro tohoto muže to nebyla zbožná fráze! Jeho svaté jméno nám neustále připomíná, že On - Stvořitel a Pán - je ve všem s námi. Možná si teď připadáš od Boha vzdálený, ale On je s tebou. Bůh ani jeho jméno se nemění. Ví všechno o tvé bolesti, o tvých pochybnostech, o tvých obavách. A i když na tebe zapomenou tví nejbližší, i když tě bude přehlížet člověk, Bůh nikdy. Je s tebou a všemu vládne. Je s tebou Pán, který ve Tvém životě dává všemu skutečný smysl. Milosrdný Pán, od něhož jsi svůj život dostal. Spolehni se na Něj a vstup do tohoto dne v radosti, že milosrdný Bůh je a bude s tebou, ať už budeš zažívat cokoli. A kdykoli to bude třeba, připomínej si to v průběhu dne v krátkých modlitbách. Doufej!

J 14,23-27 * Sk 2,1-18 * Ž 118,1-14

Čtení na 12. června v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.