Středa 12. června

Vložím na ně znamení a ty z nich, kdo vyváznou, vyšlu k pronárodům, které zprávu o mně ještě neslyšely ani nespatřily moji slávu. Budou hlásat moji slávu mezi pronárody.
Iz 66,19


Ježíš přistoupil a řekl jim: „Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého a učte je, aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal.“
Mt 28,18-20


Tento text ukazuje jeden z nejdůležitějších úkolů, které nám byly svěřeny. Oním úkolem je komunikovat dobrou zprávu o cestě Pána Boha k člověku. Někdy se nám zdá, že lidé kolem nás jsou vůči evangeliu uzavření, že nemají chuť nás poslouchat, že mají svých starostí dost. Ano, nežijeme v zemi, kde by lidé byli „lační evangelia“. Jenže to, jak se rozhodnou, není naše zodpovědnost. My máme přinášet evangelium. Výsledky patří Pánu Bohu. Každé svědectví o Kristu má smysl, byť nám to tak někdy nepřipadá. Proto není třeba podléhat malomyslnosti, ale prosit, aby ještě mnohým v tomto národě byla zjevena Boží sláva.
Prosíme tě, Pane, za naše nevěřící kolegy, sousedy, příbuzné a za všechny, kteří nám leží na srdci.

Ef 3,11-14 * Fp 4,1-9

Čtení na 12. června v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.