Úterý 12. června

Ty jsi, Hospodine, uprostřed nás a nazývají nás tvým jménem. Nezříkej se nás!
Jr 14,9


Vy všichni jste přece skrze víru syny Božími v Kristu Ježíši.
Ga 3,26


Co je nazváno jménem, to má svou individuální existenci. Když Bůh na počátku věků tvoří vše živé, nechává člověka, aby stvoření pojmenoval. Stejně přijímáme i my při křtu jméno křestní – tedy křesťanské jméno. Ve jménu jako by se skrývalo to, kým skutečně jsme. Boží slovo nám zvěstuje, že Bůh nás zná jménem, jeho vztah k nám je osobní. Hledí na každého z nás, jako my hledíme na své blízké. „Nezříkej se nás,“ volá prorok, ale možná by bylo lepší říci to naopak: „Dej, Bože, abychom se my nezříkali tebe.“ Boží věrnost k těm, které zná jménem, je totiž neochvějná.
Všemohoucí Bože, oslovuj nás jménem, volej nás, každého osobně, k obrácení a buď nám nablízku.

Ex 2,11–25 * Am 5,18–24

Čtení na 12. června v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.