Úterý 20. září

Prostíráš mi stůl před zraky protivníků, hlavu mi olejem potíráš, kalich mi po okraj plníš.
Ž 23,5


Když byl v Betanii v domě Šimona Malomocného a seděl u stolu, přišla žena, která měla alabastrovou nádobku pravého vzácného oleje z nardu. Rozbila ji a olej vylila na jeho hlavu. Někteří se hněvali: "Nač ta ztráta oleje?" Ježíš však řekl: "Nechte ji! Proč ji trápíte? Vykonala na mně dobrý skutek."
Mk 14,3.4.6


Každou chvíli svého života může křesťan prožít s vědomím, že je pozván k prostřenému stolu našeho Pána, podobně jako Mefíbóšet, chromý vnuk prvního izraelského krále Saula, po pozvání krále Davida slyší z jeho úst: "Budeš každodenně jídat u mého stolu jako jeden z královských synů." Co se nachází před námi na královském stole? Je to především bílý ubrus, který přikryje naše kulhavé nohy, chléb jeho přízně a pokoje a přetékající kalich radosti v Duchu svatém. A především je to on sám, jeho blízkost. Neboj se i dnes, milý bratře, milá sestro, zasednout k tomuto požehnanému stolu a co nejdéle posedět. Náš hostitel, Pán Ježíš, chce s námi rozmlouvat a my mu smíme vše povědět. Nezapomeň s sebou vzít své blízké.
Děkuji ti, Pane Ježíši, že u tvého stolu je místo i pro mě a mé blízké.

Jk 1,1-6(7-11)12-13 * Jr 25,1-14

Čtení na 20. září v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.