Pátek 2. prosince

Ulehnu, usnu a probudím se, neboť Hospodin mě podepírá.
Ž 3,6


Pokoj všem vám, kteří jste v Kristu.
1P 5,14


Jistě znáte tu večerní chvíli na lůžku, kdy je vaše hlava hučící úl. Jedna myšlenka velkou rychlostí stíhá druhou, řada myšlenek míří s otázkami do budoucnosti a nelze je zodpovědět. Řeknete si: "Dost"? A pomůže to? Nebo si uvaříte meduňkový čaj či ohřejete mléko s medem? Nebo začnete skládat tyto myšlenky před Boha s představou, že vás pozorně poslouchá a zajímá ho to? Taková modlitba se s teplým mlékem na uklidnění vaší duše nevylučuje. A pak? Pak už se probudíte, protože kdy jste usnuli, to si nemůžete pamatovat. Pán Bůh umí sejmout břemena a své dítě podepřít!
Otče nebeský, smíření v Pánu Ježíši a důvěrný vztah s tebou mi dává pokoj. Do běžných záležitostí života i vážných záležitostí života a smrti. Děkuji!

Ez 37,24-28 * Iz 61,1-6

Čtení na 2. prosince v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.