Sobota 2. prosince

Ať se každý odvrátí od své zlé cesty a od svých zlých skutků.
Jr 25,5


Neste tedy ovoce, které ukazuje, že činíte pokání!
L 3,8


Kolikrát jsme v životě bloudili a hledali cestu! Ano, jsme lidé a někdy bloudíme, chybujeme, ztrácíme se. Errare humanum est - bloudit, chybovat je lidské, říká známé latinské přísloví. Ale pokud v tomto bloudění a chybování budeme hledat správnou cestu, vyhráváme. Vždyť každý, kdo se ztratí a pak najde tu správnou cestu, je pln radosti. Je rád, že ji našel. Pojďme hledat tu správnou cestu, po níž máme svým životem kráčet. Ať je to cesta správná, ta, která má svůj cíl. Cestou ať je Ježíš, který řekl: "Já jsem ta cesta." Pokud budeme kráčet touto cestou, nezabloudíme a dojdeme k cíli, kterým je on sám.
Pane, ukaž mi správnou cestu, po níž mám kráčet, a dej mi sílu odvrátit se od zlého.

Zj 21,10-14. 21-27 * 2Te 3,1-18

Čtení na 2. prosince v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.