Středa 2. prosince

Utíkám se k Hospodinu. Pročpak mi říkáte: Jen si lítej, ptáče, po té vaší hoře!
Ž 11,1


Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám; ne jako dává svět, já vám dávám. Ať se vaše srdce nechvěje a neděsí!
J 14,27


Kde hledat jistotu a klid? Při pohledu do vlastní minulosti pozorujeme spíše roztrpčení nad zneklidňující bilancí vlastních selhání, promarněných šancí a hříchů. Tak tedy v budoucnosti? Jakkoli sofistikovaní, vědecky pokročilí lidé, stejně se děsíme nejistoty a neznáma, snahy svět kolem ovládnout přicházejí vniveč. Moderní trend žít přítomností zavalí lavinou všedního shonu, konzumem znavený jedinec pak upírá planou naději na štěstí a pokoj k vlastnímu nitru. Vlastní prázdnota a sobecká lidská přirozenost ho přivedou k další frustraci a melancholii. Ani zpět, ani kupředu, ani kolem sebe, ani do sebe. Člověče, pohleď vzhůru! Nad každou nejistotou, slabostí, strachem i hříchem stojí Kníže pokoje, Ten, který přemohl svět!
Pane Ježíši, děkuji, že mě střežíš dokonalým pokojem. Utíkám se v důvěře k tobě!

Ko 1,9–14 * Iz 59,1–15a

Čtení na 2. prosince v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.