Čtení na 2. prosince 2015

Pomoz nám, Hospodine, náš Bože, neboť ty jsi naše opora.
2Pa 14,10


Pán mě vysvobodí ze všeho zlého a zachová pro své nebeské království.
2Tm 4,18


I dnes je nám dáno slyšet volání vpravdě adventní: prosbu o smilování a o pomoc. Původně ji vyslovil rozporuplný judský král Ása v době, kdy o něm ještě platilo, že "činil to, co bylo dobré a správné" - a skutečně se mu dostalo Boží pomoci, obstál a zvítězil; konec Ásova života se však nesl ve znamení nemoci a odpadnutí od Hospodina, jako by král na slova, která dříve volal, zapomněl. A to je jistě upozornění i pro nás: Hospodin není naší oporou jen v situaci, kdy jsme na tom dobře, ale také a právě i v situacích, kdy na tom dobře nejsme - v utrpení, nemoci, stáří či umírání. Kéž nikdy nezapomeneme na toho, kdo je naší skutečnou a jedinou oporou.
Pane, děkujeme ti, že nás podepíráš!

Ko 1,9-14 * Iz 41,8-14

Čtení na 2. prosince v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.