Čtvrtek 2. prosince

Dobře mě, můj lide, poslouchej, nastav mi uši, můj národe! Učení totiž vzejde ode mě, mé právo lidem zasvitne.
Iz 51,4 (B21)


Tma ustupuje a pravé světlo již svítí.
1J 2,8


Pro každého z nás je důležité dojít k poznání, že dokonalé a nepomíjející štěstí v pozemském životě nenajdeme, a to proto, že žádná z pozemských hodnot není nekonečná. Avšak je úžasné, že i přesto člověk touží po dobru stále větším a tato touha neutichá v každém z nás – chceme prostě hodnoty neomezené. Takovou jedinou neomezenou hodnotou je Bůh, ke kterému nám otevřel cestu Ježíš Kristus. Záleží však na tom, zda jsme připraveni na setkání s ním a zda se budeme chtít vydat po cestě, kterou každému z nás připravil.
Milostivý Bože, stvořil jsi nás pro sebe a moc dobře víš, jak neklidné je naše srdce, dokud nepoznáme tvou lásku a nesetrváme v ní. Děkujeme za dar poznání, svobody a možnosti být v tvé blízkosti!

1Te 5,(1–3)4–8 * Za 2,10–17

Čtení na 2. prosince v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.